La Spunghda

(Prma prt)

Cl ch' egh vōl pr'al pst

 

100gr. ed mēl

50gr. ed bisct sch

50 gr. ed mndli

50 gr. ed nisōli

50 gr. ed nōşi

30 gr. 'd arns cand

30 gr. ed cēder cand

1 cucr ed pgnōl

1 cucr 'd va psa

1 bicirn ed cognac

Canla in pōlvra

Corindol in pōlvra

Nōşa muschda radda

Piver

   

Preparasiun dal pst:

sbuintr e plr al nōşi, al mndli, al nisōli e i pgnōl. Tajr a dadlin i cand. Fr inmurdbr  in cva tvda l'va psa, p strichrla. Şbrişlr i bişct sch. Vudr al mēl in 'na tigna, bagnr cun al vin, fr bjer, dōp şbasr la fima e unr i bisct sch, al nōşi, al mndli, al nisōli e i pgnōl. Insavurr tōt cun la nōşa muschda radda la canla in pōlvra. Zuntr a la preparasiun al cgnach, i cand e l'va psa. Şmercr al tt, tirr va dal fōgh e lasr dvintr frd. Vudr in 'na terīna e quacr cun un fj ed chrta 'd alumni a lasr arpunsr in un pst frsch per almēno 24 ōri.

 

Cl ch' egh vōl per la psta

 200 gr. ed farina 00

60 gr. ed scher

50gr, ed butēr

li bun 

Scher a vil

Farina e butēr pr' al stmp

 

Preparasiun ed la psta

Şdasr la farina a fr 'na funtna in sma 'l tulr. Mter al cinter al butēr inmurbd, al sōcher, al vin e al sl. Impastr e lasr arpunsr al frsch per crca mz' ōra. P divder l'impst in dō prti na pi grsa ed cl'tra. Cun la canla stnder i d ps ed psta e fr un dsch  grnd e n pi cch. Imbutirr e infarinr al stmp rotnd. Fudrr cun al dsch pi grnd. Vudr al pst, spianr cun 'na spdla  mja, quacr cun al secnd dsch, saldr ind al rudl e sfuracr bin a mōten cun 'na fursina.

 

Cutra

Scaldr al fōren a 190 e mter a cōşer la preparasiun per 30 mint. Tirr fōra dal fōren, lasr dvintr frd dal tt, mter in sm a 'n pit ed purtda, spulvrr cun al scher a vil e servr in tvla.

 

E... bun aptt!

La Spunghda

Risti arşni

Stria ed la Spunghda