I Ciocabch cun l'ōv

Cl ch' a 'gh vōl per 'na persuna:

 

tnt gmb ed ciocabch da quacr al fnd 'd un pit e spin

'na branchda ed Grna

2 ōv

'na nōşa ed butēr

sl cl ch' a 'gh vōl

 

Preparasiun:

dp aviri pul da la tra e bin lav cōşer i ciocabch, un p al dint, in 'na tgia cun 'd l'cva, scun bin a mōten e met i gmb n atch a cl' ter in 'na tegna da frzer in dve a ' ft deşfr la nōşa ed butr. Stremn la branchda ed Grna insm a i ciocabch. Qund al furmj al cumncia, dp un p, a desfres vud, insm a i ciocabch, j ōv intēr e las cōşer a piasir. Sal e serv chld.

 

Cgnusmi ed mj

In italin a vnen ciam ''Barba di Becco'' in grēch ''Tragopogon pratensis'', dal nstri prti l' 'na pinta ch' la crs ind i cmp stbil fn a domla mēter, l' lta da i 20 a i 70 centmeter, la fiurs da mg a zgn cun di fiōr zj, al fst l' fas cun dal fj a pnta, sutli e lnghi, i frt n ft a bch cun di pil d' atōren, per cost a vnen ciam in italin ''Barba di Becco''.

A vnen tt s in premavira, prma che fiursen . A 's mgna al fj, al raş e i zermj zven, a 's plen druvr a fr dal mnstri o dal fritdi, m a 's pōlen magnr nca crd,  a gh' n un savōr dōls, n diurtich e a fn bin per qu ch' a patsen de stmegh, 'd altrio, revmatşem, e ch gh' la presiun lta

Per trr dal benefsi dal raşi bişgna magnri tajdi a fti e crdi cunddi a piaşir.

St atint perch i frt n vlenōş e a vn ma magn!

 

Curioşit

L' 'n' rba che dimndi ed qu ch' an ma super la barēra di sinqunta an sn cs' n. Ind al campgni arşni, ch gh' n pi ed sinquant' n, n bin pch qu ch' a plen dr d' an 'vir mai magn i ciocabch a j insi ed la premavira. Tt s frsch e magn a pm l' ēra 'na lifgnaria pr' i vc e i zven. Al lats che al vn fōra qund a se stchen da la raşa al mcia i d e i lber ed marun.

Ct a ls, cun butr, furmj e n o d ōv l'ēra un pit a la buna, ch' al custva pch e apetitōş. A gh'ēra dal rezdōri che druvven i ciocabch per fr al pst di turtē vird. M l' necesri ser splter pr' arcgnsri e an cunfndri ma cun dal j tri rbi ma buni da magnr e dal vlti nca tşighi o vlenōşi.

 

E... bun aptt!

Ciocabch fiur

Risti arşni