Al Sanguns arşn

 

Cl ch' gh vōl per 4 persuni:

 

400 gr. 'd snghev ed niml apina mas

150 gr. 'd pn rad

150 gr. 'd Grna rad

70 gr, 'd lrd

50 gr. 'd pansta

4 ōv

2 spgh 'd j trid fn

1 sigla

sl e piver al necesri

 

Preparasiun:

 

Int 'na padla lrga e bsa fr sufrşer la pansta, la sigla e al lrd, trid a pcun cch, cun al sl e al piver. Int al minter prepar a prt un impst cun al snghev, al pn, al furmj, j ōv e l'j int al fr cst şmerc a la şvla per fr in md che 'n vgnem mia di cagiun. Qund la sigla e la pansta dal sufrt a cumncen a indurr un l'impst int la padla e f cōşer e şmercr in cuntinvasiun per 5 mint crca fn qund al sanguns al cipa l'aspt ed 'na fritda o f dal grsi fritli da cōşer na la vlta e da cōşer da 'na prta e da cl'tra.

Serv bin chld, da per l o insm a 'n' insalta 'd radc cund cun l'aşj balsmich

Naturalmint cumpagn da 'n bun Lambrsch Arşn

 

Curioşit

 

Dal nstri prti a gh' dimndi mudfichi a st rista. Soqunt a cōşen al snghev insm al sl e la slvia fn a frel cagr. P 'l tjen e al servsen cun la pulinta frta.

Ed j ter al fn cagr e dvintr dr, p al tjen a fti e al cōşn in un sufrt ed sigla tajda fna dimndi indurda cun li e butēr e p gh znten ed la cusrva 'd pomdr deşfta in cva tvda.

Al sanguns l' la dimustrasiun pi buna che dal niml a 's bta via gnnto.

Int la masda dal niml na dal j operasiun pi impurtnti l', apnt, cavr dal tt al snghev dal chrni. Al dēv ser cumplēt, perft per fr in md che 'l chrni dal niml a psen ser druvdi, sia frschi che stagiundi, int al milir md pusbil.

Al snghev al pōl ser druv perfn ind l'ndstria dal farmaci e in cla di mangm, al vn druv dimndi nch in cuşina, in quşi tti 'l regiun al vn druv per preparr di pit pver dōls o sal m dimndi apetitōş

In dimndi regiun al snghev al vn ct e insach cun divrs elemint.

Int al Mantvn, per eşimpi, cun l' va psa e i pgnō.

La parla "sanguns" l' nca al nm ed 'na crma dōlsa cun l'elemint principl la ciculta fundint amra insavurda cun snghev 'd nimel frsch, ch' al lsa in bca un savōr acidōş, la vn magnda cun i savujrd che guarnsen nch al cpi in d la vn servda. L' un dōls, ed la Bs' Itlia, ch' al vn prepar int al period dal Carnevl insm a ch' j ter dōls cme j intrigun. In Abrs la vn destiş insma 'l pn. L' cgnus in Ligria, int al Mrchi, in Calbria, in Campgnia e in Rumgna, a Mudgina (Modigliana) in pruvncia 'd Furl al snghev ed niml al vn şmerc cun rs ct int al lt, scher, sba, fcola 'd patti, mustrda, cicolta, scrsa 'd limun e ōv. Ms int 'na tgia insm al fōgh per pch timp p vud in un stmp e ms a cōşer int al fōren a fōgh bs.

L' nca 'l nm 'd un salm sal cun dinter j arqust trid, al snghev dal niml e cun i savōr in ş int al cunsini dal regiun in d 'l vn prepar; al gh' cl nm ch nca 'na srta ed cudghn cun la znta, int l'impst, dal snghev dal niml.

 

 

E... bun aptt!

Risti arşni